Inschrijven 10 oktober 2019

Download slides EETS
Download slides Volvo Trucks

Beste Transporteur,

Na ons netwerkevent van eerder dit jaar, is het terug tijd voor het ernstiger werk….

In verschillende Europese landen zijn er initiatieven mbt kilometer- en tolheffingen, waardoor menig voertuig momenteel uitgerust is met meerdere betalingssystemen of obu’s.

De verschillende aanbieders van deze betaalsystemen zullen binnenkort in de mogelijkheid zijn om al deze transacties af te handelen met één enkel toestel, waardoor ook de inning van deze bijdragen bij één enkele partij zal terechtkomen. 

Hoog tijd meenden wij om onze eerdere onderhandelingen met de verschillende aanbieders opnieuw te voeren en het gesprek aan te gaan.

Enkele leden van ons bestuur hebben dan ook in de afgelopen maanden enkele andere betalingssystemen uitgetest en vooral de kostprijzen ervan vergeleken. Dit alles om bij de bestaande aanbieder alsook eventuele nieuwe partijen (lees : veel) betere financiële condities voor iedereen te bekomen. Op do 10 oktober 2019 zullen wij daarvan verslag uitbrengen.

De invoering van de kilometerheffing in België ging gepaard met enkele “begeleidende” maatregelen ten voordele van transportondernemingen die investeren in ecologische en veiligheidsmaatregelen voor hun vrachtwagens van minstens 3,5 ton. 

De maximum subsidie per motorvoertuig werd recent verhoogd tot € 5.000 met terugwerkende kracht, opgepast om deze verhoging met terugwerkende kracht te bekomen dient U voor 30.09.2019 actie te ondernemen ! 

Naast deze begeleidende maatregelen zijn er vanuit het sociaal fonds transport en logistiek ook nog heel wat andere tussenkomsten en maatregelen voorzien om de transportondernemingen te ondersteunen.  U komt er op deze info avond alles van te weten.

Tot slot kondigen steeds meer intercommunales, grotere vloten, constructeurs… de introductie aan van voertuigen die aangedreven worden met Cng, lpg, elektriciteit, waterstof,…

Wat mogen of kunnen we op dat vlak in de nabije toekomst verwachten is de vraag die elke transporteur op heden bezighoudt.  Met dit onderwerp wensen we in alle geval het debat erover te openen.

Zoals steeds hebben we getracht om de deelname prijs zo laag mogelijk te houden, met name 5 euro per persoon.   Wilt u er ook graag bij zijn? Dan vragen wij u om uw inschrijvingsgeld, ten bedrage van 5 euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE11 0018 6660 4948, met vermelding van het aantal personen, uw firmanaam en naam en voornaam van elke deelnemer !

Programma do 10.10.2019 :

19u            verwelkoming ;

19u10        De Ebox en kortingen op de kilometer- en tolheffingen door Dhr Hans Cousserier, Sales Team Manager Benelux van  Dkv

19u30        De begeleidende maatregelen van de kilometerheffing en de tussenkomst van het sociaal fonds transport en logistiek door Mevr Karline De Wilde, sectorconsulent Sociaal Fonds Transport en Logistiek

20u15        Alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens, toekomst ? door Dhr Philippe Jacquemyns, Product Manager Belux Volvo Trucks.

21u            netwerkavond (op groot scherm zal ook de voetbalwedstrijd Belgie – San Marino kunnen gevolgd worden).

Locatie : KSV Roeselare – Schiervelde – Club 120 Diksmuidsesteenweg 374   B-8800 Roeselare

Opgepast :  geen voorafbetaling = geen inschrijving!

U kan dus NIET BETALEN de dag zelf !

Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 1/10/2019 !

Wij hopen u en uw partner te mogen verwelkomen.   Het WVT – Team!

(Vanwege de inrichters, Acutra, ADS, J Dewulf, Eutraco, Metro, Plantefeve, Transcot en Vandamme)